Ana Sayfa
Duyurular
Çalışma Ekonomisi Seçme Yazılar Kitabı
Çalışma Ekonomisi Seçme Yazılar Kitabı

Çalışma Ekonomisi Seçme Yazılar Kitabı

Bölüm öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin katılımıyla 2017'de Sakarya Kitabevi tarafından basılan seçme yazılar kitabımız eklidir.

İçindekiler:

-Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Karşılaşılan Problemler- Adem UĞUR, Aykut GÜNER

- Gelir, Yaşam, Tüketim ve Yoksulluk Ölçümü Veri Setleri Üzerine Değerlendirme- Yılmaz ÖZKAN

-İşgücü Piyasalarında Kanıt Temelli Politika Uygulamaları İçin Öneriler- Mustafa Çağlar ÖZDEMİR

-Türk Endüstri İlişkilerinin 2002-2016 Dönemsel Analizi- Ekrem ERDOĞAN

-Sosyal Güvenlik Konulu Makalelerin Nitel Analizi (2005-2015)- Yılmaz ÖZKAN, Abdülkadir ALTINSOY, Ufuk BİNGÖL

-Sosyal Bir Hak Olarak Engelli Bireylerin Eğitim Hakkı: Engelli Bireylerin Eğitiminde Yaşanan Problemlerin Beş İlçe Bazında Sakarya İlinde İncelenmesi- Serdar ORHAN, Kemal Gökmen GENÇ

-Bir Akademik Alan Olarak Çalışma İlişkileri ve Kapitalizmde Çalışma İlişkisinin Niteliği- Onur METİN

-Çalışma Hayatı KAlitesi Endekslerine Yönelik Bir Değerlendirme: ILO Düzgün İş Endeksleri- Cihan Durmuşkaya

-Tüketim Toplumunda Müşteri Memnuniyeti ve Çalışanların İş Güvenliği: Moto-Kuryeler Üzerine Bir Alan Araştırması- Akın ÖZDEMİR

 

 

Etiketler :

Çalışma Ekonomisi Seçme Yazılar Kitabı,

Seçme Yazılar,

SAÜ,

ÇEKO,

SAÜ ÇEKO,

Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi,

Gelir,

Yaşam,

Tüketim ve Yoksulluk Ölçümü Veri Setleri Üzerine Değerlendirme,

İşgücü Piyasalarında Kanıt Temelli Politika Uygulamaları İçin Öneriler,

Türk Endüstri İlişkilerinin 2002-2016 Dönemsel Analizi,

Sosyal Güvenlik Konulu Makalelerin Nitel Analizi (2005-2015),

Sosyal Bir Hak Olarak Engelli Bireylerin Eğitim Hakkı: Engelli Bireylerin Eğitiminde Yaşanan Problemlerin Beş İlçe Bazınd,

Fotoğraflar