Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 6
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 405 212
2. Öğretim Öğrencisi 366 282
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 67 89
Toplam 838 583
Genel Toplam 1421