Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 403 238
2. Öğretim Öğrencisi 307 286
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 56 82
Toplam 766 606
Genel Toplam 1372