Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 6
Yardımcı Doçent 4
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 416 215
2. Öğretim Öğrencisi 373 293
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 70 94
Toplam 859 602
Genel Toplam 1461