Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 7
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 404 212
2. Öğretim Öğrencisi 366 282
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 66 89
Toplam 836 583
Genel Toplam 1419