Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 7
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 333 191
2. Öğretim Öğrencisi 299 256
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 59 83
Toplam 691 530
Genel Toplam 1221